MUZEJ ŽELEZNIKI

Spletna stran Muzeja Železniki (JZR) (nova spletna stran!)

Na Plavžu 58
4228 Železniki

Kontakt:
telefon: 04/514 73 56

V muzeju Železniki si lahko ogledate naslednje zbrike:
železarstvo: rudarstvo, fužinarstvo, kovaštvo
lesarstvo: sodarstvo, oglarstvo, žagarstvo
ostale zbirke: skriljna kritina, društva, čipkarstvo, spominska soba ak. prof. dr. Franceta Koblarja, NOB v Selški dolini.
galerija
plavž; in situ
   
   

OPIS ZBIRK:


Vigenjc


Taljenje železa


Oblikovanje železa

Zbirke muzeja v Železnikih se nahajajo v fužinarski hiši iz prve polovice 17. stol., Plavčevi hiši, in so razporejene v 12. prostorih pritličja ter prvega in drugega nadstropja.

V pritličju si najprej lahko ogledate železarski oddelek. Prikazana je skoraj 600 - letna zgodovina železarstva od kopanja železove rude, transporta rude, njenega taljenja v plavžu, predelave surovega železa v fužini v polizdelke in izdelava končnih izdelkov v kovačnici ali vigenjcu. Predelovalna obrata fužina in vigenjc sta prikazana z delujočo maketo. Maketa vigenjca prikazuje življenje kovaških družin na delu v eni od 62. nekoč delujočih kovačnic.

V prvem nadstropju je lesarski oddelek, ki prikazuje dejavnosti in obrti, ki so se razvijale kot železarstvu spremljajoče dejavnosti. Spoznate lahko izdelovanje sodov kot embalaže za železarske izdelke kraja, maketa v veži vam prikaže pridobivanje, "kuhanje", oglja, makete žag na vodni pogon - "venecijank" pa vas seznanijo z načinom žaganja lesa v začetku 20. stol.. Vse dejavnosti so popestrene z množico izdelkov in originalnimi orodji. Okolica Železnikov je tudi zibelka izdelovanja strešne kritine iz skrilja v Sloveniji, zato je tudi ta dejavnost našla svoj prostorček v prvem nadstropju muzeja.

Predstavitve v drugem nadstropju vas popeljejo v splošnejšo zgodovino kraja. Več kot 300 originalnih čipk vas seznani z razvojem klekljarske umetnosti od 1881 pa do danes v čipkarski sobi. Manjša zbirka o narodnoosvobodilni vojni da vpogled v dogajanja v tem času v Selški dolini in Železnikih. V sobi društev boste spoznali gasilsko dejavnost, bralna, izobraževalna, dramska in druga društva. Ogled pa boste zaključili v spominski sobi našega rojaka, akademika prof. dr. Franceta Koblarja, znanega in pomebnega gledališkega kritika, profesorja zgodovine slovenske dramatike, urednika in pisca opomb zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, dolgoletnega rednega člana SAZU.

Na trgu pred muzejem pa si lahko ogledate tehniški spomenik plavž, peč za taljenje železove rude, edini ohranjen objekt iz časa železarstva v kraju.

 

 


Delo pri norcu


Maketa fužine


Vigenjc