JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2018

01.06.2018
01.06.2018
Javni razpisi in javni natečaji
28.09.2018 ob 12:00
01.06.2018
355-8/2018
28.05.2018
Saša Lazar
sasa.lazar@obcina.zelezniki.si
04 500 00 22