JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2021

11. 6. 2021
11.06.2021
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2021 do 12:00
10.000,00 €
355-21/2021
11.06.2021
Saša Lazar
sasa.lazar@obcina.zelezniki.si
04 500 00 22