Popravljanje GERK-ov na Krajevnem uradu v Železnikih

10. 4. 2024