OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednik Anže Kavčič, Železniki
  • namestnica predsednika Tatjana Šuštar, Železniki
  • prva članica Zofka Vrhunc, Železniki
  • namestnik prve članice Franc Pfajfar, Železniki
  • drugi član Alojzij Štravs, Železniki
  • namestnica drugega člana Irena Megušar, Železniki
  • tretja članica Bojana Kavčič, Železniki
  • namestnica tretje članice Ada Prezel, Železniki