Vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN