Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Organizacijska enota

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov