Prijava javne prireditve/javnega shoda - Prošnja za dovolitev javne prireditve/javnega shoda

Opis postopka