UGOTOVITVENI ODLOČBI O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

29. 1. 2016