IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE ZA KRAJEVNO SKUPNOST ŽELEZNIKI - opozorilo

4. 1. 2016