UGOTOVITVENA ODLOČBA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

16. 11. 2015