Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v občini Železniki

16. 11. 2015