V prilogi je sporočilo o terenskih delih za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo prve faze ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov.

23. 11. 2015