Objava namere o ustanovitvi služnostne pravice

15. 4. 2016