Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

20. 9. 2018