Motena oskrba s pitno vodo na območju Češnjice in Studena

24. 9. 2018