Krajevni urad Železniki - dne, 8.11.2018, zaprt

22. 10. 2018