Motena oskrba s pitno vodo na območju naselja Studeno - podaljšanje

1. 4. 2019