Motena oskrba s pitno vodo na območju naselja Selca - Klinc

12. 4. 2019