Letni popis stanja vodomerov na javnem vodovodu Železniki

15. 4. 2019