Letni popis stanja vodomerov na javnem vodovodu Železniki

15.04.2019