Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

16. 7. 2019