Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine v k.o. Selca (prostori KS Selca)

20. 9. 2019