Motena oskrba s pitno vodo v Logu - Železniki

8. 11. 2019