Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena za k.o. Studeno, Sorica, Kališe

12. 3. 2020