OBVESTILO O SPREMENJENEM NAČINU POSLOVANJA OBČINSKE UPRAVE

13. 3. 2020