Popolna zapora dela občinske ceste JP 994611 Frtica-Habjan-Žaga

1. 4. 2020