Preklic zapore lokalnih cest Železniki-Podlonk-Železniki in Podlonk-Prtovč

24. 4. 2020