OBVESTILO - naselje Log: motena oskrba z vodo, voda ni pitna - PREKLIC

2. 6. 2020