OBJAVLJEN NOV JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE PODJETIJ IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH NA ŠKOFJELOŠKEM

15. 6. 2020