Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parc.št. 699/5, k.o. Železniki

16. 6. 2020
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog