Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za parcelo 30/62, k.o. Studeno (Češnjica)

31. 7. 2020