Popolna zapora državne ceste Podrošt – Češnjica na območju sanacije brežine med Zalim Logom in Podroštom

7. 9. 2020