Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za parcelo 657/1, k.o. Železniki (Racovnik)

22. 9. 2020