Popolna zapora državne ceste Podrošt – Češnjica na območju sanacije brežine pri odcepu za Davčo

29. 9. 2020