Poziv interesnim organizacijam za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

8. 10. 2020