Zapora ceste LC 183011 »Kranj – Stražišče – Bukovica – Ševlje«, na odseku med Bukovščico in Ševljami

12. 10. 2020