Izvajanje raziskave tal z vrtinami za izdelavo projektov poplavne varnosti

28. 6. 2016