Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za parcelo 615/48, k.o. Studeno (Dašnica)

18. 2. 2021