Motena oskrba s pitno vodo v naselju Studeno in enosmerna zapora regionalne ceste skozi Studeno

28. 7. 2016