Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

3. 8. 2016