"ŠETRIJE", likovna razstava avtorjev: Franc Rant, Lojze Tarfila, Stane Zgaga

2. 9. 2016