Akcija zbiranja kosovnih odpadkov v Občini Železniki  

10. 5. 2021