PREKLIC ODREDBE O PREPOVEDI UPORABE OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ NA OBMOČJU OBČINE ŽELEZNIKI

10. 6. 2021