Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna občine Železniki za leto 2017

14. 11. 2016