Geodetsko snemanje na terenu - poplavna varnost

23. 6. 2021