Motena oskrba s pitno vodo na Otokih v Železnikih

28. 7. 2021