Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Zali Log

20. 8. 2021