Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 857/4, k.o. 2074 Sorica (Soriška planina)

31. 8. 2021