Poziv Direkcije RS za vode lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

29. 12. 2021