Predstavitev na Zalem Logu - projekt Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore-2. faza

24. 3. 2022